Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Data utworzenia: 9 maja 2017r.

Spotkanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. dr Mateusz Warchał – pracownik Instytutu Nauk Politycznych naszej Uczelni uczestniczył w spotkaniu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, które odbyło się Kołobrzegu w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszym dniu spotkania odbyło się szkolenie zrealizowane przez przedstawicieli biura prawnego Krajowej Sekcji Nauki uczestniczących w pracach legislacyjnych związanych z procedowaniem Ustawy 2.0. Z kolei drugiego dnia dr Mateusz Warchał przeprowadził szkolenie dotyczące zagrożeń psychospołecznych występujących w środowisku uczelni wyższych, w tym w szczególności przejawów mobbingu. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 reprezentantów z większości publicznych ośrodków akademickich i instytutów badawczych działających w Polsce.