Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie otwarte pracowników Uczelni PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Spotkanie otwarte pracowników Uczelni PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

SZANOWNI PRACOWNICY!

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Pracowników: Dydaktycznych, Administracyjnych i Obsługi do uczestnictwa w OTWARTYM SPOTKANIU, które odbędzie się 5 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Auli Kazimierza Piechowskiego Collegium sub Horologio.

Do licznego udziału w spotkaniu otwartym zapraszają Rektor Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski oraz Władze Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” działającej przy PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Od dnia 28 listopada br. za drzwiami lewego wejścia do budynku Collegium sub Horologio jest wystawiona skrzynka, do której prosimy wrzucać pytania adresowane do Władz Uczelni lub Działaczy Związkowych, które publicznie będą odczytywane podczas spotkania otwartego przez przedstawiciela Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.