Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)

Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)

W dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu miało miejsce spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), w którym uczestniczyli JM Rektorzy: prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący KRePSZ – PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Zastępca Przewodniczącego KRePSZ –  PWSZ w Raciborzu; dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka, Skarbnik KRePSZ – PWSZ we Włocławku; prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar – Prezydium KRePSZ, PWSZ w  Nowym Sączu; prof. dr hab. Maciej Pietrzak – Prezydium KRePSZ, PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; dr Tomasz Halski – Komisja Rewizyjna, PMWSZ w Opolu.

JM Rektorzy prowadzili rozmowy na temat ustawy 2.0 w kontekście kolejnych konferencji Narodowego Kongresu Nauki, ponownie sformułowali postulaty Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych dotyczące ustawy 2.0, rozmawiali na temat bieżących problemów szkolnictwa zawodowego, a także idei i możliwości współpracy między KRePSZ, a EURASHE.

Zdj Prezydium KRePSZ