Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie sprawozdawczo-noworoczne Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polski

Data utworzenia: 26 stycznia 2024r.

Spotkanie sprawozdawczo-noworoczne Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polski

W piątek, 19 stycznia 2024 roku, odbyło się uroczyste spotkanie sprawozdawczo-noworoczne Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Spotkanie stanowiło podsumowanie minionego roku oraz przedstawienie planowanych działań na następne lata.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele naszej Uczelni, dr J. Stuglik – Dyrektor Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych, prof. Igor Kurytnik oraz dr inż. Marcin Tomasik. Pani Dyrektor podziękowała Prezesowi SEP Rajmundowi Szostokowi za owocną współpracę w roku 2023, której wymiernym efektem jest otrzymanie zgody na prowadzenie kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią.

Życząc pomyślności w nowym roku Dyrektor przekazała pozdrowienia od Władz Uczelni.