Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie studentów kierunku Finanse i Rachunkowość z przedstawicielem ZUS

Data utworzenia: 10 grudnia 2021r.

Na zdjęciu studenci siedzą w ławkach i słuchają wykładu.

W dniu 6 grudnia 2021 roku studenci  kierunku Finanse i Rachunkowość wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Informatyki pn. „ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie  p. Barbarę Traczyk-Zawadzińską.

Wydarzenie było doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy studentów dotyczącej uprawnień przysługujących ubezpieczonym, a w szczególności:

  • rodzajów ubezpieczeń społecznych (m.in. emerytalnych chorobowych, rentowych, wypadkowych, zdrowotnych) oraz świadczeń z nimi związanych, a także zasiłków (m.in. macierzyńskich) oraz różnorodnych innych świadczeń (np. pogrzebowych),
  • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
  • rodzajów składek na ubezpieczenie społeczne w zależności od rodzaju umowy,
  • warunków, jakie należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
  • korzyści płynących z ubezpieczenia zdrowotnego,
  • składek ubezpieczenia opłacanych przez przedsiębiorcę,
  • prawa do tzw. składki ulgowej.

Podczas warsztatów uczestnicy mogli wziąć udział w quizach oraz obejrzeć interesujące filmy ukazujące przypadki zdarzeń losowych osób ubezpieczonych i konsekwencje braku ubezpieczenia. Otrzymali również numer czasopisma wydawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pt. „ZUS dla Studenta”. Mieli możliwość skorzystania z porad eksperta w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz należnych im świadczeń wynikających z opłacania składek  w różnych sytuacjach życia codziennego.