Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie studentów z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji z dr. Dariuszem Krawczykiem

Data utworzenia: 12 grudnia 2017r.

Spotkanie studentów z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji z dr. Dariuszem Krawczykiem

Dnia 5.12.2017 odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni. Tym razem studenci Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Dariusza Karwczyka, doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, specjalność ekonomia zasobów naturalnych, infrastruktura, gospodarka przestrzenna, który jest członkiem Rady Nadzorczej Agencji Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Jawiszowicach, Członkiem Zarządu – Dyrektorem Ekonomicznym w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miedźnej. Prelegent przedstawił studentom  jak funkcjonuje gospodarka komunalna w gminach oraz realizacja infrastrukturalnych projektów publicznych. Ponadto studenci dowiedzieli się jak wygląda  proces podejmowania decyzji podczas realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym wykorzystanie podmiotów gospodarczych-prywatnych w zarządzaniu gospodarką komunalną, która musi przebiegać wg określonych zasad. W kolejności zostały przedstawione metody analiz stosowane w realizacji projektów, wśród nich: analiza otoczenia społeczno-gospodarcza projektu, analiza instytucjonalna i techniczna projektu , analiza finansowa oraz analiza ekonomiczna. Na sam koniec doktor przedstawił wyniki badań, których przedmiotem były trzy kluczowe elementy składowe infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wybranych gmin województwa śląskiego.

Studenci mieli kolejną okazję weryfikacji zdobytej wiedzy z praktycznymi doświadczeniami osoby prelegenta.
W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób.