Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie studyjne studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu

Data utworzenia: 4 lipca 2022r.

Spotkanie studyjne studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu

W dniu 10.06.2022r. na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im.rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie studyjne z Interesariuszem INoZ tj. Grupą American Heart of Poland. Tematem spotkania było omówienie współpracy w obszarze międzynarodowych standardów opieki nad pacjentem z problemami zdrowotnymi pochodzenia kardiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem zawału mięśnia sercowego.

Grupę American Heart of Poland reprezentowali:

dr hab. n. med. Aleksander Żurakowski, który w swoim wystąpieniu skupił się na standardach opieki u pacjentów po zawale serca. Tematy związane z opieką pielęgniarską nad pacjentem w oddziale hemodynamiki (kardiologii) reprezentowała mgr Anna Chlebda (PAKS w Chrzanowie).

Ze strony Instytut Nauk o Zdrowiu w spotkaniu udział wzięli:

Dyrektor dr Wiesława Kołodziej, dr Dominik Gałuszka i mgr Anna Malarek. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku Pielęgniarstwo, studia I i II stopnia oraz Ratownictwo medyczne wraz z wykładowcami.

 

Wykład pt. “Pielęgniarstwo, zawód przyszłości czy wymierający? Zawody wspomagające i ich rola” wygłosiła Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Agnieszka Lizak.

W odpowiedzi na sytuację zawodową pielęgniarek w Polsce, w spotkaniu wzięła udział również Kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju, HR Business Partner dr Justyna Wandasiewicz oraz zespół HR. Ta część miała na celu kształtowanie umiejętności otwarcia się na rynki pracy pracowników ochrony zdrowia (pielęgniarki/arze, ratownicy medyczni, dietetycy).