Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie studyjne z przedstawicielami PWSZ w Raciborzu w ramach promocji projektu MEDSIM

Data utworzenia: 3 lutego 2021r.

Spotkanie studyjne z przedstawicielami PWSZ w Raciborzu w ramach promocji projektu MEDSIM

W Centrum Symulacji Medycznej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w dniu 21 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie studyjne Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesławy Kołodziej z zespołem kierownictwa i nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod przewodnictwem Prorektor ds. Studentów dr Beaty Fedyn.

Spotkanie odbyło się w ramach promocji projektu: „MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa” realizowanego w celu poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w MUP Oświęcim (uprzednio PWSZ w Oświęcimiu) i miało na celu wymianę doświadczeń w realizacji projektu oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych w pracowniach Centrum Symulacji Medycznej.