Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie w ramach III edycji programu „Legia Akademicka”

Data utworzenia: 27 listopada 2019r.

Spotkanie w ramach III edycji programu „Legia Akademicka”

W dniu 19.11.2019 r. w ramach III edycji programu Legia Akademicka na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, odbyło się spotkanie ze studentami i kadrą dydaktyczną  dotyczące  zasad przystąpienia do Legii Akademickiej oraz promocji współczesnego wojska.

Spotkanie zostało zorganizowane przez koordynatora Uczelni ds. Legii Akademickiej ppłk rez. dra inż. Antoniego Krauz przy ścisłej współpracy i pomocy WSzW Kraków i WKU Oświęcim.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Sił Zbrojnych, żołnierze z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, 18 batalionu powietrzno – desantowego z Bielska Białej, oraz Pan ppłk Zbigniew Pustułka Wojskowy Komendant Uzupełnień z Oświęcimia wraz z Koordynatorem ds. Legii Akademickiej Panem kpt. Maciejem Michalczykiem.

Spotkanie było podzielone na 2 części: teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą prezentacji sprzętu wojskowego, broni strzeleckiej w tym indywidualnego wyposażenia i umundurowania pojedynczego żołnierza.

Wszystkich zebranych gości na Auli im. Kazimierza Piechowskiego powitała Pani Prorektor ds. Studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł.

Podczas spotkania głos zabrał Pan ppłk Zbigniew Pustułka. W trakcie wystąpienia przedstawił w szczególności strukturę zadań Terenowych Organów Administracji Wojskowej tj. WKU, WSzW realizowanych w czasie pokoju, kryzysu i wojny.  Opowiedział także o  ścisłej współpracy z organami administracji cywilnej, instytucjami, organizacjami, społecznością lokalną, w zakresie powszechnego obowiązku obrony, w tym naboru i uzupełniania Jednostek Obrony Terytorialnej.

Problematykę dotyczącą III edycji  Legii Akademickiej szczegółowo omówił  Pan kpt. Maciej Michalczyk. Przedstawił zasady i kryteria naboru studentów do tego programu. Scharakteryzował proces dotyczący szkolenia teoretycznego realizowanego na uczelni oraz praktycznego – wojskowego realizowanego w dwóch turnusach (trzy i sześć tygodni) w jednostkach wojskowych. Zapoznał studentów z mapą drogową III edycji programu Legia Akademicka w roku akademickim 2019/2020 dotyczącą m.in. terminów składania wniosków o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego, terminów szkolenia w części teoretycznej realizowanej na uczelni oraz praktycznej realizowanej w jednostkach wojskowych. Przedstawił także kryteria i zasady szkolenia teoretycznego i praktycznego w tym zasady rezygnacji studenta na każdym etapie szkolenia oraz wsparcie finansowe przeznaczone dla studenta.

W części pierwszej spotkania Pan st. sierż. Adam Walczak z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przedstawił zasady, kryteria oraz  procedury jak zostać „TERYTORIALSEM” obowiązujące podczas naboru do jednostek Obrony Terytorialnej. Począwszy od wymagań, złożenia wniosku, przygotowania dokumentów, stawienia się w jednostce oraz w WKU, przejście przez kwalifikacje, zaliczenia badań specjalistycznych aż do stawienia się na pierwsze szkolenie wojskowe w OT. Scharakteryzował też jak wygląda praca, służba w OT.

W części drugiej spotkania studenci mogli dowiedzieć się i zobaczyć podstawowe uzbrojenie oraz sprzęt będący na wyposażeniu wojska.

Żołnierze z 18. batalionu powietrzno desantowego z Bielska Białej prezentowali dane taktyczno-techniczne pojazdu wojskowego HUMMER wraz z podstawowym uzbrojeniem. Scharakteryzowali również możliwości i zasady użycia tego pojazdu, jego uzbrojenia w różnych sytuacjach na polu walki.

Następnie  Pan st. sierż. Adam Walczak wraz z żołnierzami z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przedstawił podstawowe uzbrojenie, broń strzelecką indywidualną, zespołową, wyborową i osobistą  będącą aktualnie na wyposażeniu OT, w tym nowy karabinek GROT. Ponadto studenci mogli zobaczyć jak wygląda pełne indywidualne wyposażenie żołnierza jednostek OT.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów, jak również kadry dydaktycznej Uczelni, a zwłaszcza prezentowany sprzęt, a także uzbrojenie będące na wyposażeniu jednostek OT  i pododdziałów powietrzno desantowych.

Dla wszystkich gości uczestniczących w spotkaniu Pani Prorektor ds. Studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł oraz kadra dydaktyczna i studenci składają serdeczne podziękowanie.

Autor: dr Antoni Krauz