Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie Władz Uczelni z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Oświęcimiu

Data utworzenia: 15 października 2019r.

Spotkanie Władz Uczelni z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Oświęcimiu

W dniu 14 października 2019 r. JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej  prof. zw. dr hab. Witold Stankowski i Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł spotkali się z ppłk. Zbigniewem Pustułką, Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Celem spotkania było omówienie formy współpracy między oświęcimską Alma Mater, a WKU w Oświęcimiu oraz współdziałania w ramach Legii Akademickiej, czy Wojska Obrony Terytorialnej.