Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci INHiS im. Jana Karskiego spotkali się z funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Data utworzenia: 16 maja 2019r.

Studenci INHiS im. Jana Karskiego spotkali się z funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego

W dniu 15 maja br., w murach naszej Uczelni gościł funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Studenci Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego mieli możliwość spotkania się z praktykiem i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. Możliwość zadawania pytań pozwoliła na poruszenie wielu ciekawych zagadnień związanych z funkcjonowaniem służb specjalnych w Polsce i na świecie. Ponadto nasz gość poruszył takie tematy jak: wymagania formalne i nieformalne stawiane kandydatom do pracy w CBA, etapy rekrutacji, ścieżka kariery zawodowej, wpływ tego rodzaju pracy na życie prywatne. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach zajęć prowadzonych przez mgra Marcina Sarnę.

Osobą, które są zainteresowane pracą w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, poniżej zamieszczamy przydatne linki: https://bip.cba.gov.pl/bip/nabor-do-sluzby/1584,Nabor-do-sluzby.html,

https://bip.cba.gov.pl/bip/nabor-do-sluzby/profile-kandydatow/teleinformatycy/613,Zadanie-dla-kandydatow-do-Biura-Teleinformatyki-CBA.html

https://bulldogjob.pl/companies/profiles/1221-biuro-teleinformatyki-cba