Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie z nowym Starostą Powiatu Oświęcimskiego

Data utworzenia: 7 lutego 2019r.

Spotkanie z nowym Starostą Powiatu Oświęcimskiego

W dniu 5 lutego 2019 r. JM Rektor Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski oraz Kanclerz dr n. med. Katarzyna Matusiak uczestniczyli w spotkaniu z nowo wybranym Starostą Powiatu Oświęcimskiego Marcinem Niedzielą. Władze Uczelni pogratulowały Panu Staroście  objęcia funkcji włodarza powiatu, a także złożyły życzenia pomyślności w realizacji zamierzonych planów i  sukcesów z podejmowanych wyzwań.

Podczas spotkania omówiono plany rozwoju oraz współpracy pomiędzy Uczelnią a Starostwem.