Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie z organizacjami studenckimi

Data utworzenia: 17 listopada 2023r.

Rektor Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga podczas spotkania z organizacjami studenckimi w sali wykładowej

W minioną środę w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie organizacyjne. Rektor Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP uroczyście przywitała nowych przedstawicieli Samorządu Studenckiego, kół naukowych oraz opiekunów organizacji i podziękowała za ich zaangażowanie.

Podkreśliła, że członkowie Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych to głos całej społeczności akademickiej, głos ważny we wszystkich aspektach funkcjonowania Uczelni.

Następnie Prorektor ds. Studenckich i Promocji, dr Radosław Folga podkreślił, że w nowym roku akademickim priorytetem będzie zacieśnienie współpracy między Samorządem Studenckim, a organizacjami studenckimi, a także wszystkimi chętnymi do czynnego udziału w życiu całej społeczności akademickiej. Ponadto wyróżnił najaktywniejsze organizacje oraz zachęcił do dalszego angażowania oraz planowania przedsięwzięć.

Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Studenckiego p. Natalia  Wojtysiak, która nakłaniała studentów m.in. do integracji oraz wzajemnej współpracy.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z opiekunami studenckich organizacji oraz członkami kół naukowych i rozwijania swoich zainteresowań w ich szeregach.

W Małopolskiej Uczelni Państwowej funkcjonuje 13 aktywnych organizacji studenckich: Koło Naukowe Anglików, Studenckie Koło Naukowe Sztuk Walki, Studenckiego Koło Naukowe Inicjatyw Publicznych ORŁY, Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Kultury Fizycznej, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Studenckie Koło Naukowe Matematyków, Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny, Koło Naukowe Młodych Pedagogów, Studenckie Koło Symulacji Medycznej, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Studenckie Koło Naukowe „Atropinka”.