Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie z Panią dr Sultan Tutku Budak-Özalp w ramach programu Erasmus+

Data utworzenia: 17 marca 2023r.

Spotkanie z Panią dr Sultan Tutku Budak-Özalp w ramach programu Erasmus+

W dniach 13-17 marca 2023 roku, nasza Uczelnia gościła Panią dr Sultan Tutku Budak-Özalp z partnerskiego Uniwersytetu Muğla Sitki Kocman Universitesi z Turcji, która w ramach programu Erasmus+ (Teaching Staff Mobility) przeprowadziła zajęcia dla studentów wszystkich roczników Filologii angielskiej. Dotyczyły one różnic kulturowych polsko-tureckich w oparciu o klasyfikację Hofstede i miały charakter praktyczny, interaktywny. Nie zabrakło również czasu na rozmowę ze studentami, którzy z wielkim zaangażowaniem prowadzili konwersację również na inne tematy.

 

Po zrealizowaniu części dydaktycznej Pani dr Sultan Tutku Budak-Özalp spotkała się z przedstawicielami Uczelni: Prorektorem ds. Studenckich i Promocji dr. Radosławem Folgą, Kierownikiem Zakładu Filologii Angielskiej Panią dr Barbarą Poważą-Kurko oraz uczelnianym koordynatorem programu Erasmus + dr Elwirą Miter-Dabrowską. Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę między naszymi uczelniami oraz zaplanowano podpisanie kolejnej umowy partnerskiej, a Pani dr Sultan Tutku Budak-Özalp podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Polsce.

 

Wizyty zagranicznych gości w, które odbywają się w ramach programu Erasmus+ są bardzo interesujące dla studentów oraz znacznie przyczyniają się do umiędzynarodowienia naszej Uczelni.