Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie z Praktykami pt.: „Kreowanie wizerunku w kampanii promocyjnej”

Data utworzenia: 22 listopada 2018r.

Spotkanie z Praktykami pt.: „Kreowanie wizerunku w kampanii promocyjnej”

W dniu 20.11.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania z Praktykami” pt.: „Kreowanie wizerunku w kampanii promocyjnej” zorganizowane przez dr Joannę Stuglik, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji w ramach upraktyczniania procesu kształcenia.

Tym razem studenci kierunków Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji mieli okazję wysłuchania wystąpienia Pana Pawła Jezierskiego – politologa, samorządowca, obecnego radnego Rady Gminy Oświęcim. Pan Paweł opowiedział studentom o swoich doświadczeniach związanych z pracą samorządowca. Nawiązał do kwestii związanych z prowadzeniem kampanii promocyjnych w różnych aspektach. Wspominał m.in. o różnicach i trudnościach wynikających z rodzaju prowadzonej kampanii, a także o oczekiwanych efektach.

Studenci mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z radnym, co wpłynęło na wzrost  Ich zainteresowania  tego typu zaangażowaniem w sprawy społeczności lokalnych.