Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie z przedstawicielami 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Data utworzenia: 3 grudnia 2018r.

Spotkanie z przedstawicielami 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

3 grudnia 2018 r. na terenie naszej Uczelni odbyło się spotkanie JM Rektora prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego i Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonii Grychtoł z Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofem Goncarzem oraz z mjr. Bartoszem Kubalą.

W związku z  rozpoczętym procesem powstawania Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie województwa małopolskiego przedstawiciele wojska spotkali się z władzami Uczelni, aby przestawić zadania i przebieg formowania 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) oraz, by podjąć współpracę ze środowiskiem akademickim.

Na początku semestru letniego planowane jest spotkanie ze studentami, podczas którego przedstawione zostaną zasady rekrutacji do 11 MBOT.