Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie z przedstawicielami Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.

Data utworzenia: 24 marca 2017r.

Spotkanie z przedstawicielami Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.

Dnia 22.03.2017 odbyło się kolejne spotkanie z praktykami w ramach upraktyczniania procesu kształcenia w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Tym razem studenci kierunku Zarządzanie oraz kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji mieli okazję poznania obecnych i planowanych działań promujących przedsiębiorczość oraz rozwój zawodowy. W roli ekspertów wystąpili pracownicy  w Oświęcimiu (CBMZ). Studenci dowiedzieli się z jakich projektów wspierających rozwój mogą skorzystać, jakie są warunki uczestnictwa, jakie formy wsparcia. Przedstawicielki CBMZ zaprezentowały możliwości uczestnictwa w płatnych stażach oraz ubiegania się o zatrudnienie w ramach prowadzonych projektów.

Po zakończeniu prezentacji miały miejsce indywidualne konsultacje. Studenci korzystając z okazji uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.