Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie z z-cą dyrektora Miejskiej Biblioteki im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

Spotkanie z z-cą dyrektora  Miejskiej Biblioteki im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

Dnia 9.05.2018 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania z praktykami”. Tym razem studenci kierunku Zarządzanie mieli okazję wysłuchania prelekcji na temat organizacji pracy oraz funkcjonowania instytucji z rynku usług publicznych tj. Miejskiej Biblioteki im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Spotkanie poprowadziła  z-ca dyrektora Biblioteki mgr Mariola Talewicz. Podczas prezentacji studenci dowiedzieli się o podstawach prawnych funkcjonowania biblioteki, o jej ofercie i projektach, które realizuje, a także o tym, jak zarządzać tego typu instytucją.