Poznaj nasze kierunki studiów

„Środki trwałe i ich amortyzacja z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSR –ów” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 5 maja 2021r.

„Środki trwałe i ich amortyzacja z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSR –ów”  szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 6 maja 2021 r. w godzinach 8.30-14.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie „Środki trwałe i ich amortyzacja w 2017 roku z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSR –ów”, organizowane dla pracowników Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych oraz utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych.

Uczestnicy zapoznają się z wymogami ewidencyjnymi dla celów podatkowych i bilansowych oraz nabędą umiejętności kwalifikowania kosztów. Ponadto podniosą kwalifikacje w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.