Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci filologii angielskiej wzięli udział w wizycie studyjnej w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Data utworzenia: 8 kwietnia 2024r.

Studenci pozują do zdjęcia w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

W dniu 27 marca 2024 r. studenci I roku kierunku Filologia angielska wraz z wykładowcami: dr Barbarą Poważą-Kurko i mgr Dorotą Tutką, odwiedzili Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Wizytę studyjną zorganizowały mgr Dorota Tutka, Koordynator ds. praktyk studenckich oraz mgr Elżbieta Wronka, Wicedyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej w języku angielskim przedstawiającej historię powstania i działalność Centrum Dialogu i Modlitwy, a także przedstawienia celów statutowych i pracy działu edukacji.

Następnie studenci zostali oprowadzeni po budynku oraz wystawach przez pracowników Centrum oraz zapoznali się z funkcjonowaniem obiektu. Zostali również poinformowani o możliwości i zasadach realizowania praktyk studenckich w dziale recepcji i  dziale edukacji.

Podczas wizyty studyjnej odbyło się również spotkanie z dyrekcją Centrum dotyczące możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu a Centrum Dialogu i Modlitwy.

 

Studenci siedzą i słuchają wykładu Studenci zwiedzają Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Studenci pozują do zdjęcia w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu