Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci II roku na wyjeździe studyjnym w Warszawie

Data utworzenia: 21 listopada 2022r.

Studenci II roku na wyjeździe studyjnym w Warszawie

W dniach 14-15.11.2022 r. studenci II roku, m.in. z kierunków Zarządzanie i inżynieria produkcji, Praca socjalna, Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne, wraz z nauczycielem akademickim mgr Luizą Mańkowską-Wróbel, wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Warszawy.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”, Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci w ramach wizyty, mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę odwiedzając m.in. takie miejsca, jak:

  • Centrum Nauki Kopernik,
  • Pałac Kultury i Nauki,
  • Muzeum Geologiczne.

Ponadto studenci wzięli również udział w prelekcji na temat obronności i bezpieczeństwa Polski.