Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci III roku Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzą intensywne badania do prac licencjackich

Data utworzenia: 27 lutego 2018r.

Studenci III roku Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzą intensywne badania do prac licencjackich

Studenci III roku kierunku Wychowanie fizyczne intensywnie przystąpili do realizacji badań eksperymentalnych związanych z przygotowywanymi pracami licencjackimi. Badania są prowadzone w klubach sportowych oraz klubach fitness w Oświęcimiu, także podczas przerwy semestralnej pod opieką pracowników Instytutu.

Do współpracy z IWFiS przystąpił min. Fitness Club Paola, w którym badania prowadzi studentka III roku Pani Marzena Czebieniak. Zaawansowane technologicznie pomiary z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pozwolą w pracy ocenić efektywność zajęć fitness w relacji do planu instruktora i oczekiwań ćwiczących.

Bardzo istotnym aspektem  dla Instytutu Wychowania Fizycznego  jest pozyskiwanie interesariuszy zewnętrznych, rozwijanie współpracy z środowiskiem, budowa pozytywnego wizerunku Uczelni, która nie tylko pełni rolę dydaktyczną, ale także staje się instytucją naukowo-badawczą w mieście Oświęcim.