Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci III roku kierunku Wychowanie Fizyczne pogłębiają swoje kompetencje zawodowe na zajęciach terenowych.

Data utworzenia: 13 kwietnia 2018r.

Studenci III roku kierunku Wychowanie Fizyczne pogłębiają swoje kompetencje zawodowe na zajęciach terenowych.

W dniach 6-8.04.2018 roku, studenci III roku specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych realizowali zajęcia terenowe w ramach przedmiotów Marsze trenowe w warunkach ekstremalnych i biegi na orientację oraz Samoobrona i stosowanie siły jako środka przymusu bezpośredniego. W trakcie zajęć, które odbywały się w dzień i nocą poznawano techniki pokonywania złożonych przeszkód terenowych w tym stromych spadów terenu a także terenów bagiennych i podmokłych. Zajęcia odbywały się w rejonie Szczyrku oraz jeziora Międzybrodzkiego. Drugą składową dydaktyczną wyjazdu były  realizowane w terenie i różnych porach dnia zajęcia z technik samoobrony, czyli utylitarnego stosowania wiedzy poznanej w semestrze poprzednim podczas zajęć z judo i jujitsu. Zajęcia zakończono w doskonałej kondycji, a ich kontynuacja jest zaplanowana w najbliższym tygodniu.