Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Instytutu Zarządzania i inżynierii produkcji wzięli udział w X Tydgodniu Ekonomii Społecznej

Data utworzenia: 26 listopada 2019r.

Studenci Instytutu Zarządzania i inżynierii produkcji wzięli udział w X Tydgodniu Ekonomii Społecznej

W dniach 19 i 21 listopada 2019 r. studenci I roku kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji wzięli udział w seminariach pt: „Zakładam przedsiębiorstwo społeczne” oraz „Dziedzictwo kulturowe w ofercie podmiotów ekonomii społecznej”, zorganizowanym przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej, którego autorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a nasza Uczelnia jest partnerem tego projektu.

Podczas warsztatów studenci mieli sposobność dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna, w jakich formach funkcjonują podmioty ekonomii społecznej w Polsce oraz zdobyli wiedzę na temat specyfiki przedsiębiorstw społecznych, jako potencjalnych miejsc pracy dla absolwentów. Warsztaty były okazją do zapoznania się z obecnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami na terenie Małopolski oraz do poznania jakie są uwarunkowania zakładania i rozwoju tego typu przedsiębiorstw. Przedstawione własne doświadczenia prowadzących będą inspiracją dla naszych studentów.