Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci kierunków inżynierskich zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Konkursie Młodych Inżynierów – Mechatron

Data utworzenia: 22 marca 2018r.

Studenci kierunków inżynierskich zapraszamy do udziału w  Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej  i Konkursie  Młodych Inżynierów – Mechatron

24-25 maja 2018 r.  przy Uniwersytecie Rzeszowskim w budynku Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Konkurs Młodych Inżynierów – Mechatron.

Wydarzenie naukowe skierowane jest do studentów i doktorantów kierunków technicznych z całej Polski. Celem konkursu jest przedstawienie oraz zapoznanie się z pracami i osiągnięciami badawczymi młodych inżynierów z całego kraju. Konkurs ma charakter „free-style”, co  oznacza ,że przyjmowane będą wszystkie prace z nauk technicznych wykonane przez młodych inżynierów (z informatyki, fizyki technicznej, elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, mechaniki). Studenci zgłaszający swoje artykuły naukowe będą mogli otrzymać dodatkowe 5 pkt do stypendium  Ministra Edukacji.

Do konkursu zgłaszać można pracę w dwóch kategoriach:

– Wizualizacja projektu (zaprojektowane urządzenia w programach INVENTOR i SOLIDWORKS, programy komputerowe, aplikacje lub wizualizacja pomysłu)

– Projekt wykonany (robot, dron, ramie robota przemysłowego, urządzenia elektrotechniczne, itp.)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Konkurs Młodych Inżynierów – Mechatron będzie gościć  przedstawicieli Studenckiej Rady Koordynacyjnej Studenckich Kół Technicznych z całej Polski. Zwieńczeniem konferencji będzie wydanie monografii naukowej,  w której zostaną zamieszczone wszystkie artykuły.

Serdecznie zapraszamy Naszych Studentów do wzięcia  udziału w Konferencji i Konkursie.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe!

Więcej informacji w poniższym linku : mlodzi.urz.pl.