Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość w Domu Maklerskim BDM S.A.

Data utworzenia: 3 kwietnia 2024r.

Studenci siedzą przy stole konferencyjnym i słuchają przedstawicieli Beskidzkiego Domu Maklerskiego w Bielsku-Białej

W poniedziałek, 25.03.2024 r. studenci II i III roku kierunku Finanse i Rachunkowość wraz z nauczycielami akademickimi dr Joanną Miłoń, dr inż. Sylwią Kołakowską oraz dr Anną Jonkisz-Zacny, w ramach wizyty studyjnej udali się do Beskidzkiego Domu Maklerskiego w Bielsku-Białej.

Spotkanie miało na celu przedstawienie studentom struktury pracy domu maklerskiego oraz poszerzenie wiedzy na temat rynku kapitałowego i zasad tworzenia efektywnego portfela inwestycyjnego.

Wizyta rozpoczęła się od zapoznania się z hierarchią i strukturą organizacyjną domu maklerskiego, a następnie omówiono tematy związane z analizą raportów finansowych, wskaźnikami giełdowymi oraz obecnymi trendami na rynku kapitałowym. Przedstawiciele biura maklerskiego przekazali także studentom wiedzę na temat różnych strategii inwestycyjnych, obejmujących zarówno podejście długoterminowe, jak i bardziej spekulacyjne, a także omówili zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem. Dodatkowo, uczestnicy mieli okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami biura, którzy udzielali im wartościowych wskazówek dotyczących zarówno planów zawodowych, jak i strategii inwestycyjnych.

Wizyta zakończyła się serdecznym pożegnaniem oraz zobowiązaniem do kontynuacji współpracy.

Studenci siedzą przy stole konferencyjnym i słuchają przedstawicieli Beskidzkiego Domu Maklerskiego w Bielsku-Białej Studenci zwiedzają Beskidzki Dom Maklerski w Bielsku-Białej Studenci pozują do zdjęcia przed Beskidzkim Domem Maklerskim w Bielsku-Białej