Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci kierunku Praca Socjalna rozpoczęli działalność Akademickiego Koła Naukowego “Pokolenia – wczoraj i dziś”

Data utworzenia: 20 lutego 2018r.

Studenci kierunku Praca Socjalna rozpoczęli działalność Akademickiego Koła Naukowego “Pokolenia – wczoraj i dziś”
Studenci kierunku Praca Socjalna rozpoczęli działalność Akademickiego Koła Naukowego “Pokolenia – wczoraj i dziś”
działającego przy  Instytucie Nauk Humanistycznych. Członkami nowego Koła są również studenci z Instytutów: Pielęgniarstwa, Nauk Politycznych im. Jana Karskiego oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji.
Misją Koła jest rozwój aktywności naukowej i społecznej członków reprezentujących wspólnotę samorządową oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych. W centrum zainteresowań pozostają problemy, kwestie społeczne, z którymi boryka się społeczność lokalna.
Głównym celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów,  badanie problemów, kwestii społecznych, promowanie Instytutu Nauk Humanistycznych oraz Zakładu Komunikacji Społecznej i Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,  rozwijanie aktywności naukowej, a także społecznej członków reprezentujących wspólnotę samorządową.

Do Zadań Koła należą: organizowanie spotkań, warsztatów, prezentacji, prowadzenie serwisu informacyjnego Koła, spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach,  współpraca z instytucjami i towarzystwami naukowymi oraz kulturalnymi, współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Oświęcimiu,  prezentowanie osiągnięć członków Koła.