Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci kierunku Ratownictwo medyczne studiują praktycznie!

Data utworzenia: 5 czerwca 2021r.

Studenci kierunku Ratownictwa medycznego kształcący się praktycznie w ramach zajęć z Ratownictwa wodnego

Studenci kierunku Ratownictwo medyczne Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu studiują praktycznie i wciąż zdobywają umiejętności, które kiedyś niewątpliwie pomogą im w pracy zawodowej.


Miesiąc maj był dla naszych studentów niezwykle pracowity i obfitował w szereg zajęć praktycznych.

Tym razem nasi studenci, w ramach zajęć z przedmiotu Ratownictwo wodne, udali się na Zbiornik Wodny Dziećkowice w Chełmie Śląskim, gdzie zdobywali niezbędną wiedzę praktyczną na temat udzielania pomocy potrzebującym w ekstremalnych warunkach.

Zajęcia poprowadził nauczyciel akademicki naszej Uczelni mgr Jarosław Zwierzyna.

 

Więcej zdjęć na naszym portalu społecznościowym Facebook.