Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci kierunku Zarządzanie w Centrum Symulacji Medycznej

Data utworzenia: 2 listopada 2021r.

Wykładowca pokazuje studentom, jak prawidłowo przeprowadzić resustytacje krążeniowo-oddechową

W piątek 15 października 2021 r. w Centrum Symulacji Medycznej odbyła się wizyta studyjna studentów kierunku Zarządzanie. Opiekunem grupy była Pani dr Bożena Tyran.

W trakcie wizyty studenci zostali zapoznani z zasadami działania CSM oraz historią jego powstania. Ponadto grupa zwiedziła poszczególne sale oraz zapoznała się z ich wyposażeniem.

Ze względu na przypadający na sobotę 16 października Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca dla studentów przygotowano szkolenie z zakresu BLS, które podzielone było na następujące etapy:

  • etap I- omówienie podstaw udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem schematu BLS
  • etap II- omówienie schematu BLS AED
  • etap III- ćwiczenia praktyczne.

Każdy słuchacz kierunku Zarządzanie miał również możliwość w praktyce sprawdzić nowo nabytą wiedzę, dzięki m.in. fantomom BLS posiadającym możliwość odczytu jakości prowadzonej reanimacji, trenażerom dostępnym w trzech grupach wiekowych tj. niemowlę, dziecko oraz osoba dorosła.

Studenci kierunku Zarządzanie wykazali bardzo duże zaangażowanie podczas ćwiczeń związanych z czynnościami ratującymi życie. Pomimo braku doświadczenia masaż serca był prowadzony na bardzo dobrym poziomie i jak podkreślają sami studenci pomógł im przełamać strach przed udzieleniem pomocy osobie, która będzie znajdowała się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

 

Wykładowca pokazuje studentom, jak prawidłowo przeprowadzić resustytacje krążeniowo-oddechową