Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci kierunku Zarządzanie wzięli udział w seminarium pt.: „Produkt lokalny, marketing terytorialny (w wykonaniu podmiotów ekonomii społecznej)”

Data utworzenia: 19 listopada 2018r.

Studenci kierunku Zarządzanie wzięli udział w seminarium pt.: „Produkt lokalny, marketing terytorialny (w wykonaniu podmiotów ekonomii społecznej)”

Dnia 13 listopada 2018 r. studenci II i III roku kierunku Zarządzanie wzięli udział w seminarium pt.: „Produkt lokalny, marketing terytorialny (w wykonaniu podmiotów ekonomii społecznej)”, zorganizowanym przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej, którego autorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a nasza Uczelnia jest partnerem tego projektu.

Podczas warsztatu studenci mieli sposobność dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna, w jakich formach funkcjonują podmioty ekonomii społecznej w Polsce oraz zdobyli wiedzę na temat specyfiki przedsiębiorstw społecznych, jako potencjalnych miejsc pracy dla absolwentów. Warsztat był okazją do zapoznania się z obecnie funkcjonującym przedsiębiorstwami na terenie Małopolski oraz do poznania ich produktów. Studenci mogli zobaczyć jak wygląda kreowanie marki takiego produktu lokalnego. Dodatkowo zaprezentowano przykłady gospodarki Włoch.

Seminarium było poświęcone omówieniu praktycznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w Polsce oraz kreowaniu ich produktów.