Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci MUP w Oświęcimiu odbyli kurs z „Arteterapia”

Data utworzenia: 8 grudnia 2022r.

Studenci pozują do zdjęcia przy stole, w założonych maskach, które sami przygotowali w ramach kursu

W ramach programu DYDAKTYCZNEJ  INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI w dniach od 15.11-28.11.2022 r. studenci z kierunków Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca Socjalna uczestniczyli w 30-godzinnym kursie doskonalącym „Arteterapia”.

Celem  kursu było  wykorzystanie  różnego  rodzaju  form  sztuki  (muzyki,  plastyki,  tańca,  teatru)  w  procesie  terapeutycznym dzieci.

W ramach kursu studenci poznali ćwiczenia arteterapeutyczne oraz metody  pracy  w  zajęciach  artyterapeutycznych, takie jak:

  • action painting,
  • finger painting,
  • kreatywne rysowanie
  • techniki land art
  • malowania  na  folii,
  • tworzenie mas oraz  farb  do  wykorzystania  podczas  pracy  z  dzieckiem.

Ponadto studenci zapoznali się z terapeutyczną  rolą  tańca,  muzyki  i  nauki  gry  na  Bum Bum  Rukach oraz  teatrem  obrazkowym  Kamshibai.

Kurs  odbywał się  pod  kierunkiem  wyspecjalizowanej  kadry  nauczycieli – konsultantów  i  trenerów  Regionalnego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli  i  Informacji  Pedagogicznej  ‘WOM”  w  Rybniku.

Każdy  uczestnik  kursu  doskonalącego  wypracował  własną  bazę  materiałów  (teczkę  prac  z  zakresu  różnych  metod  i  technik  arteterapeutycznych)  niezbędną  w  pracy  z  uczniem, a także na każdych  zajęciach otrzymał  pełny  pakiet  materiałów  szkoleniowych.