Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci na konferencji pt. „Promocja zdrowego trybu życia – wykorzystanie metody projektu w działaniach wychowawczych szkoły”

Data utworzenia: 28 marca 2022r.

Studenci pozują do zdjęcia na konferencji

Studenci z Koła Kultury Fizycznej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wzięli udział w konferencji pt. „Promocja zdrowego trybu życia – wykorzystanie metody projektu w działaniach wychowawczych szkoły” prowadzonej przez Panią Ewę Kantykę oraz Panią Grażynę Polak.

Wydarzenie pozwoliło studentom wzbogacić wiedzę w zakresie promocji zdrowego trybu życia i rozwinąć ich umiejętności, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej związanej z oświatą.

Studenci pozują do zdjęcia na konferencji