Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci na wyjeździe studyjnym w Bratysławie

Data utworzenia: 9 grudnia 2022r.

Studenci pozują do zdjęcia

W dniach 28-30.11.2022 r. studenci z kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bratysławie.

Wyjazd odbył się w ramach projektu  „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”, Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Studenci podczas wyjazdu poszerzyli swoją widzę z języka słowackiego w ramach wcześniejszego kursu językowego. Ponadto zwiedzili region Nitra, w tym:

 • Zamek bratysławski,
 • Katedrę Św. Marcina,
 • Dom u Dobrego Pasterza,
 • Pałac Keglevichów,
 • Universitas Istropolitana,
 • Pałac Palffyego,
 • Pałac Dworskiej Komory Królewskiej,
 • Dwór Andrzeja Segnera,
 • Bramę Michalską,
 • Stary Ratusz i Fontannę Maksymiliana,
 • Pałac Prymasowski,
 • Słowacki Teatr Narodowy,
 • Jarmark Świąteczny.