Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Pielęgniarstwa poszerzają swoje kwalifikacje

Studenci Pielęgniarstwa poszerzają swoje kwalifikacje

W dniu 27.11.2019 r., studenci I roku kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia uczestniczyli w spotkaniu w ramach Pielęgniarstwa Wielokulturowego z przedstawicielem kultury żydowskiej. Gościem studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu była Pani dr Edyta Gawron, wykładowca Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studenci wysłuchali interesującego wykładu na temat tradycji, praw, obyczajów i uwarunkowań kulturowych. Pani Doktor udzieliła cennych wskazówek w odniesieniu do oczekiwań kulturowych w kontekście opieki medycznej i troski o zdrowie pacjentów przestrzegających tradycji żydowskiej. W trakcie dyskusji wymieniono indywidualne poglądy oraz spostrzeżenia mające wpływ na rozwój opieki medycznej w aspekcie kulturowości.

Organizatorem spotkania była Pani mgr Katarzyna Spachowska.