Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Pielęgniarstwa w Muzeum Romów w Oświęcimiu

Data utworzenia: 12 listopada 2021r.

Duża grupa ludzi pozuje przed budynkiem Muzeum Romów w Oświęcimiu

W dniach 21, 28 października oraz 6 listopada 2021 r., w ramach przedmiotu Pielęgniarstwo wielokulturowe pod kierunkiem mgr Katarzyny Spachowskiej, zrealizowane zostały wizyty studyjne studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo w Muzeum Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest przypominanie i upamiętnienie eksterminacji oraz Holokaustu Romów, realizowane m.in. poprzez prowadzoną na szeroką skalę działalność naukową i wydawniczą, organizowanie uroczystości oraz wystaw. Szeroka oferta edukacyjna ośrodka pozwala na zapoznanie się studentów z kulturą Romów, uwarunkowaniami rozwoju zachowań zdrowotnych, postaw wobec medycyny i pielęgnowania tej mniejszości etnicznej.

Studenci dzięki zaangażowaniu w działalność edukacyjną Pana Władysława Kwiatkowskiego mieli możliwość poznać życie Romów w społeczności polskiej oraz w innych częściach świata, niejednokrotnie weryfikując swoje dotychczasowe poglądy.


„Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat.

A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”

(Talmud Babiloński)