Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Politologii z wizytą studyjną w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Data utworzenia: 6 czerwca 2017r.

Studenci Politologii z wizytą studyjną w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 23 maja br. studenci II roku studiów magisterskich Instytutu Nauk Politycznych im. J. Karskiego, w ramach zajęć z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczności lokalnych prowadzonych przez mgra Marcina Sarnę, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W czasie wizyty studenci zapoznali się z zasadami funkcjonowania największego w kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie operatorzy przyjmują zgłoszenia alarmowe kierowane na numer 112, a także docelowo na numery 997, 998 i 999. Koordynator zmiany Centrum Powiadamiania Ratunkowego przybliżył studentom w jaki sposób działają CPR-y oraz opowiedział o pracy wykonywanej przez operatorów tych jednostek. Uczestnicy wizyty uzyskali także informacje na temat naborów, które są prowadzone w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach: ilości etapów, technik i narzędzi rekrutacji, wymagań, jakie należy spełnić aby podjąć pracę na stanowisku operatora numerów alarmowych oraz możliwości, jakie daje podjęcie tej pracy.

W sali sztabowej, w której odbywają się posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, studenci zapoznali się z zasadami działania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce na przykładzie województwa śląskiego, z zadaniami realizowanymi na stanowisku Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego, systemem ostrzegania i alarmowania ludności za pomocą syren alarmowych, a także zobaczyli  aplikacje wykorzystywane w pracy przez służby kryzysowe.