Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Politologii znów na lodzie

Data utworzenia: 13 marca 2017r.

Studenci Politologii znów na lodzie

Studenci Politologii znów na lodzie

Jak co roku… W ramach ćwiczeń praktycznych technik ratownictwa lodowego na zalodzonym akwenie dla studiów drugiego stopnia politologii ,w ramach przedmiotu Ratownictwo lodowe. Zdobytą wiedzę teoretyczną na zajęciach w ciepłych i przytulnych salach wykładowych naszej Uczelni studenci zweryfikowali w ekstremalnych warunkach przy temperaturze powietrza -14°C i ok. 2°C wody. Zajęcia odbyły się 5 lutego 2017 na akwenie Dziećkowice na terenie klubu żeglarskiego „Opty” i bazy szkoleniowej WOPR Katowice. Zakres tematyczny ćwiczeń dotyczył: technik ratowania z lądu, techniki poruszania się po lodzie, samoratownictwa po zarwaniu się lodu, technik w akcji bezpośredniej bezsprzętowej oraz z improwizowanym i profesjonalnym sprzętem ratowniczym.
W zajęciach uczestniczyło 14 studentów. Niezwykle cenna była możliwość obserwacji i uczestniczenia naszych studentów we współpracy poszczególnych licznie przybyłych służb w akcji ratowniczej. W ćwiczeniach obok PWSZ im. Rot. W. Pileckiego uczestniczyły oraz je zabezpieczały: zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Tychów, Ochotnicza Straż Pożarna z Imielina, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Katowic, Sekcja Psów Ratowniczych WOPR Katowice, Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej Pluton Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego Katowice. Wszyscy ćwiczący zostali wyposażeni w skafandry neoprenowe, kamizelki asekuracyjne, kaski i pozostały osprzęt ratowniczy. Pomimo ubrań ochrony termicznej po 4 godzinach na lodzie nie udało się uniknąć „2. stopnia hipotermii”. Wszyscy studenci uczestniczący w zajęciach praktycznych
i zaliczający teorie na min. ocenę dobrą otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

autor: Jarosław Zwierzyna (wykładowca Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego)