Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci PWSZ w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu

Data utworzenia: 29 listopada 2017r.

Studenci PWSZ w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu

W dniu 28 listopada  br.  studenci Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji wraz z Panią Dyrektor dr Joanną Stuglik odwiedzili  Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. 

Spotkanie poprowadziła  Kierownik Biura Zamówień Publicznych Małgorzata Ganobis-Całus. W trakcie wizyty studenci kierunku zarządzanie zapoznali się z funkcjonowaniem Biura Zamówień Publicznych i ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce. Ponadto poznali  tryb udzielania zamówień publicznych w polskim samorządzie terytorialnym.

 

W ramach podpisanego porozumienie pomiędzy naszą Uczelnią a Powiatem Oświęcimskim studenci mają możliwość m.in. realizacji i wspierania wspólnych projektów, programów naukowych, badawczych i rozwojowych, organizacji konferencji, seminariów, a także współpracy w zakresie działań promocyjno-informacyjnych.

 

– Cieszę się, że studenci PWSZ odwiedzają nasz urząd. Jesteśmy zawsze otwarci na studentów oświęcimskiej uczelni. Mam nadzieję, że spotkanie było doskonałą okazją do poznania jakże obszernego zagadnienia zamówień publicznych w praktyce – mówi starosta oświęcimski Zbigniew Starzec.