Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Ratownictwa medycznego po raz kolejny stanęli na wysokości zadania!

Data utworzenia: 7 kwietnia 2022r.

Nasi studenci Ratownicy Medyczni zajmują się chorym chłopcem w karetce

Końcem marca Dyrektor Wydziału Rodzin Archidiecezji Krakowskiej ks. dr Paweł Gałuszka zwrócił się do nauczyciela akademickiego dr Dominika Gałuszki z prośbą o pomoc i pomysł w zorganizowaniu dość nietypowej akcji pomocy, wymagającej udziału opieki zdrowotnej.

Historia dotyczyła 11 letniego Witalija przewlekle chorego na jeden z typów zwłóknienia płuc. W celu kontynuacji leczenia, które we Lwowie przestało być możliwe, do pomocy chłopcu włączyli się przyjaciele z Włoch, konkretnie z Bologna. Wyzwaniem pozostał fakt przewozu chłopca z granicy w Korczowej pod granicę austriacko-włoską, gdzie miał oczekiwać włoski Zespół Ratownictwa Medycznego. Transport musiał być wykonywany przy ciągłej tlenoterapii. Blisko 1200 km ciągle pod tlenem, monitorowaniem saturacji i ciągłą opieką nad pacjentem.

Udało się zorganizować karetkę, przekaz pacjenta został umówiony na godzinę 16.00 w niedzielę 27 marca 2022 r. Tam rodzice mieli dowieźć swoim autem w pozycji leżącej na tylnej kanapie swojego syna, by przekazać go do karetki. Sami po przekazaniu syna mieli również podążać do Włoch swoim samochodem wraz z 14 letnią córką Oleńką. Tak też ustalono przekazanie chorego po obliczeniu drogi dojazdowej do włoskich ratowników. Jednakże około 22.30 w sobotę, rodzina już znalazła się na granicy. Nie mogli czekać na wyjazd do ustalonych godzin, gdyż 2 kilometry od ich miejsca zamieszkania wybuchła bomba. Wtedy Jurij – ojciec Witalija, zabrał rodzinę i nie bacząc na wcześniejsze ustalenia ruszył w stronę ratunku.

Wtedy na wysokości zadania w problematycznej sytuacji stanął nasz student Ratownictwa medycznego Antoni Dadak wraz z rodziną. Przyjął Jurija, Irminę, Oleńkę i Witalija do swojego domu, aby spokojnie przeczekać do czas pierwotnie ustalonej logistyki z włoskimi służbami. W dalszą drogę do Włoch wyruszono następnego dnia. Ponadto ciągłej opieki w czasie transportu podjęli się właśnie Antoni wraz z Rafałem Kondalem również studentem ratownictwa medycznego naszej Uczelni. Karetka wraz z kierowcami została zorganizowana w ramach współpracy z okolicznymi przyjaciółmi przez ks. dr Pawła Gałuszkę.

Dziękujemy naszym studentom, za ten blisko 3 dobowy (26-29 marca) dar serca braku snu poprzez troskę i opiekę nad ciężko chorym Witalijem i jego rodziną.

P.S. 14 letnia Oleńka wyjawiła naszym studentom swoje marzenie – chciałaby zostać zostać lekarzem, kiedy już w Ukrainie będzie można znowu się uczyć. Dostała więc od nich stetoskop, by nigdy nie zapominała o swoich planach. Wywołało to w jej dziecięcych oczach niesamowite wzruszenie i łzy szczęścia, że wierzymy w jej marzenia i wolną Ukrainę, gdzie studenci będą mogli znów uczyć się w murach Uczelni.

 

Władze Uczelni składają podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom, a zwłaszcza studentom, za ofiarność, poświęcenie i chęć niesienia pomocy.