Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci V edycji Legii Akademickiej na praktycznym szkoleniu wojskowym

Data utworzenia: 3 czerwca 2022r.

Studenci pozują do zdjęcia na terenie jednostki

W sobotę 21 maja 2022 r. na terenie 112 batalionu lekkiej piechoty w Oświęcimiu, jednostki z 11 Brygady Obrony Terytorialnej, odbyło się spotkanie połączone ze szkoleniem naszych studentów biorących udział w V edycji Legii Akademickiej.

W ramach zasady “Zawsze gotowi, zawsze blisko” szkolenie uzupełniające dotyczące części teoretycznej realizowanej przez jednostkę patronacką przeprowadzili: porucznik Grzegorz Czuryło – były żołnierz wojsk specjalnych oraz instruktor szeregowy Paweł Ganczarenko.

Zajęcia rozpoczęły się od wprowadzenia i krótkiej informacji na temat specyfiki służby w wojsku polskim. Prowadzący bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, przybliżył studentom, czym się charakteryzują i jak działają wojska specjalne oraz jakie panują w nich zasady. Ponadto zajęcia obejmowały tematykę przeszkolenia medycznego z zakresu zakładania opaski uciskowej/stazy.

Następnie rozpoczęło się szkolenie praktyczne studentów z zakresu pracy z mapą MGRS/UTM i podstawowych zasad korzystania z topografii w terenie. Korzystając z wojskowych busoli oraz map topograficznych skala 1:25000 studenci wyznaczali azymut oraz obliczali odległość za pomocą parokroków, a także określali współrzędne punktów na mapie.

Po teoretycznym zapoznaniu się z podstawowymi kanonami topografii studenci celem wykorzystania i sprawdzenia zdobytej wiedzy w terenie, wybrali się poza jednostkę wojskową.

Por. Grzegorz Czuryło, szer. Paweł Ganczarenko. wraz z grupa studentów V edycji Legii Akademickiej, MUP Oświęcim, przed wejściem na teren JW w Oświęcimiu

Korzystając z grypsów i MGRS/UTM skrupulatnie wyszukiwali lokalizacji rożnych punktów infrastruktury w terenie, poznając zupełnie nieznane miejsca i rejony Oświęcimia. Podczas szkolenia w terenie studenci byli zapoznawani również z istotnych kwestii dotyczących przekraczania stref niebezpiecznych. Uzyskali wiedzę na temat szyków pieszych i znaków dowodzenia. Pętla spaceru pieszego połączona z punktami nauczania liczyła ok. 20 km i zakończyła się na terenie jednostki wojskowej.

Spotkanie i przeprowadzone w JW szkolenie teoretyczne połączone z częścią praktyczną w terenie cieszyło się dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród studentów Legi Akademickiej.

JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz studenci wraz z uczelnianym Koordynatorem ds. Legii Akademickiej ppłk rez. dr. inż. Antonim Krauze składają na ręce Dowódcy batalionu lekkiej piechoty w Oświęcimiu oraz por. Grzegorza Czuryło i Instruktora szer. Pawła Ganczarenko za przeprowadzone na wysokim poziomie szkolenie wojskowe  serdeczne podziękowania.

Autor: ppłk rez. Antoni Krauz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por. Grzegorz Czuryło, szer. Paweł Ganczarenko. wraz z grupa studentów V edycji Legii Akademickiej, MUP Oświęcim, przed wejściem na teren JW w Oświęcimiu

 

Korzystając z grypsów i MGRS/UTM skrupulatnie wyszukiwali lokalizacji rożnych punktów infrastruktury w terenie, poznając Oświęcim od zupełnie nieznanych miejsc i rejonów. Podczas szkolenia w terenie studenci byli zapoznawani również z istotnych kwestii dotyczących przekraczania stref niebezpiecznych. Uzyskali wiedzę na temat szyków pieszych i znaków dowodzenia. Pętla spaceru pieszego połączona z punktami nauczania liczyła ok. 20km i zakończyła się na terenie jednostki wojskowej.

 

Studenci V edycji Legii Akademickiej, MUP Oświęcim podczas zajęć z topografii, marszu w terenie.

Przygotowanie danych topograficznych do marszu w terenie

Spotkanie i przeprowadzone w JW szkolenie teoretyczne połączone z częścią praktyczną w terenie cieszyło się dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród studentów V Edycji Legi Akademickiej.

JM Rektor dr Sonia Grychtoł prof. MUP, studenci V Edycji Legii Akademickiej wraz z Uczelnianym Koordynatorem ds. Legii Akademickiej ppłk rez. dra inż. Antoni Krauz na ręce Dowódcy batalionu lekkiej piechoty w Oświęcimiu oraz Pana por. Grzegorza Czuryło i Pana Instruktora szer. Pawła Ganczarenko za przeprowadzone na wysokim poziomie szkolenie wojskowe składają serdeczne podziękowanie.

 

Autor: ppłk rez. Antoni Krauz