Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Szczyrku

Data utworzenia: 4 maja 2022r.

Studenci pozują do zdjecia przed budynkiem w Szczyrku

 

W dniach 25-27 kwietnia 2022 r. odbyła się trzydniowa wizyta w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Szczyrku, w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

W wizycie brali udział studenci kierunku: Pielęgniarstwo, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Informatyka oraz Ratownictwo medyczne pod opieką mgr Katarzyny Spachowskiej.

Uczestnicy wrócili zadowoleni i wzbogaceni o nową wiedzę, ponadto otrzymali zaświadczenie  potwierdzające udział w szkoleniu.


Zapraszamy na kolejne wyjazdy studyjne, najbliższe:

  • 9-10 maja w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie
  • Maj/czerwiec wizyta w Rządowym centrum Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Warszawie (wizyta 2 dniowa)
  • Maj/czerwiec wizyta studyjna w Przemyślu (wizyta 3 dniowa)
  • Maj/czerwiec wizyta studyjna w Uniwersytecie Preszowskim (wizyta 3 dniowa)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Doradcą Zawodowym – 33 842 98 45, doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl