Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wzięli udział w wizycie studyjnej w Zakładzie Karnym w Wadowicach

Data utworzenia: 19 czerwca 2024r.

Studenci w Zakładzie Karnym w Wadowicach

Dzięki uprzejmości Dyrekcji oraz Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Wadowicach, w dniu 11 czerwca 2024 roku studenci z pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Małopolskiej Uczelni Państwowej  im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, wzięli udział w wizycie studyjnej w zakładzie karnym typu zamkniętego, gdzie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładu i charakterystyką służby.

W ramach wizyty studenci zostali zapoznani z historią polskiego więziennictwa, warunkami przyjęcia do służby oraz specyfiką służby w zakładzie karnym. Zobaczyli również z jakiego uzbrojenia korzystają funkcjonariusze i jakie środki ochrony posiadają do swojej dyspozycji. Ponadto zobaczyli, jak wygląda cela więzienna, świetlica, kaplica czy też pomieszczenia terapii zajęciowej, a także miejsca pracy funkcjonariuszy na różnych stanowiskach.

Studenci słuchają wystąpienia przedstawiciela Zakładu Karnego w Wadowicach, prowadzonego w ramach wizyty studyjnej Studenci zwiedzają pomieszczenia znajdujące się w Zakładzie Karnym. W zwiedzanym pomieszczeniu w centralnym punkcie znajduje się stół do ping ponga Studenci zwiedzają korytarze Zakładu Karnego Studenci pozują ze sprzętem, jakim dysponują strażnicy Zakładu Karnego Grupa studentów ogląda sprzęt jakim posługują się strażnicy w Zakładzie karnym Funkcjonariusze Zakładu Karnego pokazują studentom sprzęt jakim dysponują