Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci z kierunku Pielęgniarstwo z wizytą w Muzeum Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu

Data utworzenia: 6 grudnia 2019r.

Studenci z kierunku Pielęgniarstwo z wizytą w Muzeum Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu

W dniu 30.11.2019 r., studenci I roku, II stopnia Pielęgniarstwa w ramach przedmiotu Pielęgniarstwo Wielokulturowe odbyli wizytę studyjną w Muzeum Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu. W ramach spotkania, uczestnicy zwiedzali sale Muzeum oraz uczestniczyli w prezentacji wystawy. Ideą autorów ekspozycji była prezentacja głównych aspektów procesu, który na przestrzeni wieków prowadził Społeczność Romów przez różne kraje do właściwej ojczyzny – Europy. Do tej części świata, w której Romowie ukształtowali swoją odrębność, a jednocześnie miejsca, z którego migrowali stając się obywatelami świata. Podkreślone zostały tradycje Romów, uwarunkowania kulturowe, odrębność oraz współczesne podejście do tradycji, kultury, języka. W czasie interesującej dyskusji wymieniono spostrzeżenia i poglądy.

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie zwiedzania Muzeum.

Przygotowała: mgr Katarzyna Spachowska