Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci z SKN Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP odwiedzili Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Data utworzenia: 8 kwietnia 2022r.

Grupa osób pozuje do zdjęcia na auli

W czwartek 7 kwietnia 2022 r. nasi studenci należący do Koła Naukowego Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP działającego przy Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji wzięli udział w wizycie studyjnej w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie pod opieką naukową mgr Luizy Mańkowskiej-Wróbel, uczestniczyli w seminarium naukowym „Innowacyjność w zarządzaniu”.

Obok naszych studentów w seminarium udział wzięli studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu wraz z opiekunem naukowym prof. UAM Michałem Fliegerem.

Celem seminarium było zaprezentowanie przez studentów zagadnień teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań dotyczących innowacyjności w zakresie zarządzania organizacjami,  jak  również wymiana poglądów i integracja środowiska studenckiego.

Tematy wystąpień przygotowanych przez studentów były bardzo różnorodne i niezmiernie ciekawe.

Wykaz tematów wystąpień naszych studentów poniżej:

  1. Rola innowacyjności w zarządzaniu organizacjami – Natalia Wojtysiak, Klaudia Słowińska; MUP Oświęcim
  2. Organizacje sieciowe na przykładzie firmy Benetton – Patrycja Mazur; MUP Oświęcim
  3. Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi – Natalia Zborowska, Natalia Krystian; MUP Oświęcim
  4. Spalarnie śmieci- nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania odpadami – Wadim Zamarlik, Zuzanna Kubica, Kacper Nowak; MUP Oświęcim
  5. Koncepcja TQM – czym jest i dlaczego warto wprowadzić ją do swojej firmy?- Karolina Drewniak, Martyna Jaromin; MUP Oświęcim
  6. Koncepcja zrównoważonego rozwoju na przykładzie Gminy Oświęcim- Ewa Góralczyk, Julia Dziwak, Aleksandra Jarosz; MUP Oświęcim

 

Wszystkie wystąpienia studentów były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i zostały bardzo dobrze ocenione. Satysfakcja z udanych wystąpień zrekompensowała wcześniejsze obawy i stres. Wielkie gratulacje!!!


W trakcie wizyty studyjnej w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym studenci mieli również szansę zapoznać się z zasadami funkcjonowania tejże jednostki, dowiedzieć się jak wygląda działalność projektowa i badawczo-rozwojowa Parku związana z zieloną transformacją, a także zobaczyć w jakich warunkach odbywa się praca w laboratoriach oraz halach.

Wizytę zakończyło zwiedzanie terenu Parku.