Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci z wizytą w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Data utworzenia: 13 maja 2022r.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

W dniach 9-10 maja 2022 r. studenci naszej uczelni wraz z opiekunami: dr Katarzyną Kruczek oraz mgr. Grzegorzem Ćwiękałą uczestniczyli w wizycie studyjnej w Warszawie, której głównym punktem było spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem.

Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia charakteru pracy, obowiązków i kompetencji Rzecznika. Mikołaj Pawlak opowiedział o głównych kierunkach swoich działań, wynikających z przepisów zawartych w Konstytucji RP oraz Konwencji Praw Dziecka. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o podstawowych prawach dzieci oraz stanie ich przestrzegania w Polsce.

Ponadto poruszane były tematy związane z dziecięcym telefonem zaufania oraz prawnymi aspektami funkcjonowania całego urzędu, które w szczególności zainteresowały naszych studentów. Przede wszystkim interesował ich charakter rozmów telefonicznych i na czacie, trudności psychologiczne związane z tą pracą, relacje Rzecznika z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi oraz możliwość odbycia praktyk zawodowych w Biurze.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”