Poznaj nasze kierunki studiów

„Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 28 maja 2021r.

„Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W poniedziałek 31 maja rozpoczynamy szkolenie, pt. „Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”, organizowane dla pracowników naszej Uczelni na platformie ClickMeeting w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Harmonogram szkolenia:

  • 01.06.2021 r. w godz. 9.00 – 14.30,
  • 02.06.2021 r. w godz. 9.00 – 14.30,
  • 08.06.2021 r. w godz. 9.00 – 14.30.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy potrzebnej do obsługi studentów zagranicznych na uczelni od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość w świetle najnowszych zmian w prawodawstwie, w tym Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Uczestnicy szkolenia poznają szczegółowo prawa i obowiązki osób zza granicy względem uczelni oraz prawa i obowiązki pracowników uczelni względem cudzoziemców, zaznajomią się również z wszelkimi regulacjami prawnymi z zakresu szkolenia dzięki czemu będą potrafili pokierować karierą osoby zza granicy w Polsce.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.