Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Zarządzania i Inżynierii Produkcji praktycznie poznają procesy technologiczne

Data utworzenia: 29 stycznia 2019r.

Studenci Zarządzania i Inżynierii Produkcji praktycznie poznają procesy technologiczne

W piątek 18 stycznia 2019 r. odbyła się  wizyta studyjna studentów studiów stacjonarnych Zarządzania i Inżynierii Produkcji  w Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Studenci poznali specyfikę procesu związanego z technologią oczyszczania ścieków z wykorzystaniem metody osadu czynnego. Fachową wiedzą w tym temacie podzielił się Pan Krzysztof Kubica – Zastępca Kierownika ds. Technologii i Produkcji. Omówione zostały poszczególne etapy w ramach odbioru, a następnie oczyszczania nieczystości płynnych, zarówno pochodzących z gospodarstw domowych, jak i będących odpadami przemysłowymi. Przybliżony został również proces fermentacji metanowej,  który jest stosowany dla odpadów pochodzenia spożywczego.