Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Zarządzania i inżynierii produkcji w firmie Paks’D Sp. z o.o.

Data utworzenia: 21 grudnia 2021r.

Studenci zarządzania i inżynierii produkcji w firmie Paks’D Sp. z o.o.

W dniu 16 grudnia 2021 r. studenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, pod kierownictwem dr Bożeny Tyran wzięli udział w zajęciach praktycznych w firmie Paks’D Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo to specjalizuje się m.in.: w obróbce plastycznej metali na zimno, w procesach tłoczenia z dwóch blach, tłoczenia postępowego, tłoczenia transferowego na prasach mechanicznych i hydraulicznych, profilowania oraz w procesach uzupełniających (spawanie, zagniatanie, zgrzewanie punktowe, klejenie, itp.).

Firma dba o wysoką jakość produktów, kierując się dewizą ciągłego doskonalenia.

Studenci zostali zaznajomieni z profilem działalności Paks’D oraz przebiegiem wybranych prac prowadzonych w obrębie hali produkcyjnej i wydziale kontroli jakości, a także z metodami projektowania oraz sposobami badań wybranych detali.

Wizyta studyjna umożliwiła uczestnikom poznanie praktycznej strony produkcji detali w branży automotive oraz problemów tej rozwojowej gałęzi przemysłu.

Spotkanie odbyło się dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników firmy Paks’D Sp. z o.o., za co serdecznie dziękujemy.