Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Zarządzania i inżynierii produkcji zdobywają nowe kwalifikacje

Data utworzenia: 3 kwietnia 2019r.

Studenci Zarządzania i inżynierii produkcji zdobywają nowe kwalifikacje

W piątek 29 marca br. grupa 8 studentów z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyła w szkoleniu z eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych.

Szkolenie zakończyło się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Studenci, po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu otrzymali Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych.

Organizatorem szkolenia i egzaminu był prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik – Kierownik Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości Instytutu ZIP, Członek Zarządu Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP.