Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Zarządzania z wizytą w oczyszczalni ścieków Gigabok

Data utworzenia: 30 maja 2022r.

Studenci wraz z wykładowcą pozują do zdjęcia przed oczyszczalnią

Studenci kierunku Zarządzanie wraz z  nauczycielem akademickim mgr Luizą Mańkowską-Wróbel uczestniczyli w wizycie studyjnej na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach – obecnie jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce, zbudowanej w ramach projektu „Katowice – oczyszczanie ścieków”.

Wizyta została zorganizowana w ramach przedmiotu Controlling procesów. Studenci mieli okazję w sposób praktyczny zapoznać się z zagadnieniami controllingu ekologicznego oraz procesami gospodarowania wodami i oczyszczania ścieków.